Visie

 

We willen werken aan de vorming van de kinderen, opdat ze nu al leren om rekening te houden met de ander. Rekening houden met de ander, maar ook opkomen voor jezelf zijn zaken die bij elkaar horen en geleerd moeten worden.
Op de Gielguorde zijn we als team van mening dat dit mogelijk is, wanneer de relatie tussen kinderen en de leerkrachten positief is. Een goede sfeer bepaalt namelijk voor een groot gedeelte het succes bij het leren. Maar ook het leveren van prestaties verliezen we niet uit het oog. En dit hoeven niet altijd topprestaties te zijn; we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele verschillen van de kinderen. In onze teamcursus “Meer Willen Met Verschillen” worden we begeleid om kinderen op verschillende niveaus  les te geven. Dit gebeurt o.a. door invoering van de zelfstandig werken en taakbrieven.

 

mail    |    colofon    |    disclaimer