Ict

In alle groepen staan computers en wordt er mee gewerkt. In de groepen 1 en 2 richten we ons vooral op het leren omgaan met de computer (muis, gebruik toetsenbord e.d.). Bovendien wordt met eenvoudige software gewerkt aan begripsvorming, kleurherkenning en geheugentraining. De groepen 3, 4 en 5 gebruiken de computer meer om automatiseringsprocessen te trainen en om op taalkundig gebied zaken te trainen en te herhalen. In groep 5 wordt aangeleerd eenvoudige teksten te typen en te printen. De software in de bovenbouw is gericht op het zelfstandig oplossen van problemen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook oefenprogramma’s voor rekenen en  taal. Bovendien wordt hier veel meer aandacht besteed aan het tekstverwerken. (werkstukken e.d.) In de bovenbouw is een internet aansluiting via de kabel. De verbinding wordt door de kinderen veel gebruikt voor het opzoeken van informatie en het beantwoorden van vragen uit de actualiteit. In het protocol internetgebruik staan afspraken over het gebruik van dit nieuwe medium. Naast veel voordelen kent het ook nadelen en hier moeten we als school alert op zijn. Door ons te houden aan het protocol willen we internet graag op een goede manier gebruiken (protocol ligt ter inzage op school).
We hebben inmiddels 2 smartborden. Het smartbord is een digitaal schoolbord waar zowel leerkrachten als kinderen interactieve instructie op kunnen krijgen. Bovendien is het smartboard via een computer aangesloten op Internet zodat de actualiteit rechtstreeks in de klas kan worden gebracht.

mail    |    colofon    |    disclaimer