wissellijst

kamp 2013 (1)

 

Welkom op de site van groep 6,7,8    

De leerlingen van groep 6 zijn: Tjitte, Jildou, Arjen en Jelle. De leerlingen van groep 7 zijn: Michella, Jan Rense, Folkert, Sigrid, Wessel en Pierre. De leerlingen van groep 8 zijn: Sanne, Esmee, Marit, Egbert en Jan d.B.

Juf Sigrid is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij ons. Juf Riemke is vrijdag bij ons. (We hebben ook nog een juf voor de Engelse lessen, dat is juf Meerim. Groep 7,8 heeft een meester voor de aardrijkskundelessen, dat is meester Gerus.)

Het komende schooljaar hebben we heel wat te doen:
* De vakken waar we les in krijgen zijn: godsdienst, rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen, aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis, natuur, engels, frysk, geestelijke stromingen, gym, muziek, tekenen en handvaardigheid
* We gaan allemaal een werkstuk maken, een boekbespreking houden en een spreekbeurt presenteren.
* In januari en in juli maken we allemaal de cito-toetsen van rekenen, taal en lezen
* Groep 8 maakt ook nog een eindtoets. Voor hen wordt het een spannend jaar: samen met hun ouders en de juffen gaan ze een school voor voorgezet onderwijs kiezen.

 

Wist u dat:

* we in het kader van ons project rondom De Centrale As een leuke doe-les ecologie hebben gevolgd in Damwoude?

* het thema van de kinderboekenweek "raar maar waar" was en dat we daar actief mee bezig zijn geweest?

* een aantal kinderen uit groep 7 en 8 meegedaan heeft met de voorleeswedstrijd? / dat Jan de Boer en Sigrid de finalisten waren? / en dat Jan onze school gaat vertegenwoordigen tijden de voorleeswedstrijd       van Smallingerland?

* groep 8 open lessen heeft gevolgd op het Liudger in Burgum?

* we meegedaan hebben met de actie Kinderpostzegels?

* we twee keer een super leuke les 'free-running' hadden met gym?

 

 

 

 

 

 
 
 
mail    |    colofon    |    disclaimer